Karaoke Oscar Luxury

24 Phạm Văn Đồng, An Bình, Thủ Đức, TP HCM

0857.885.889

0857.885.889